PROMAK FD

kompleksowe zarządzanie majątkiem klienta

Zyskaj wszechstronne wsparcie na każdym etapie obsługi klienta
– począwszy od sprzedaży usługi, realizacji zleceń, aż po procesowanie dokumentów. Sprawdź, jakie jeszcze korzyści daje PROMAK FD.

Kompleksowość

Dostarcza pełną wiedzę o kliencie, a także zapewnia niezawodną i efektywną realizację złożonych przez niego dyspozycji.

Szybkość

Pozwala na natychmiastowe dostarczanie aktualnej i kompletnej informacji na temat portfela inwestycyjnego.

Wygoda

Wspiera komunikację z klientem przez dostarczanie danych online w czytelnej i atrakcyjnej formie graficznej.

Automatyzacja

Zapewnia automatyzację czynności związanych z obsługą klienta, dzięki indywidualnemu terminarzowi doradcy.

Wsparcie

Ułatwia organizację pracy każdego doradcy, systematyzując i nadzorując realizację poszczególnych zadań.

Dostęp 24/7

Umożliwia stały dostęp do informacji o majątku klienta z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu.

Nowa jakość
zarządzania majątkiem klienta

PROMAK FD usprawnia komunikację i realizację usług doradztwa inwestycyjnego i Wealth Management. Sprawdź, co jeszcze zapewnia PROMAK FD.

Kontrolę i utrzymanie wymaganego poziomu zgodności.

Analizę efektywności opartą na standardach GIPS.

Integrację z istniejącymi rozwiązaniami IT, np. back-office.

Otwartą i podatną na zmiany architekturę.

Generowanie raportów dostępnych 24/7.

Man in limo and phone

PROMAK FD

niezbędnik doradcy

System został zbudowany od podstaw w ścisłej współpracy z najlepszymi ekspertami z obszaru Wealth Management posiadającymi doskonałą wiedzę o uwarunkowaniach i specyfice rynku kapitałowego. Poznaj funkcjonalności PROMAK FD.

Zarządzanie informacjami

Obsługa klienta - rejestracja danych, umowy oraz aktywów, ich aktualizacja oraz generowanie dokumentów.

Ewidencja informacji o kliencie - kompletna klasyfikacja wg różnych kryteriów i profili, w tym zgodności z MiFID.

Natychmiastowe dobranie propozycji inwestycyjnych, najlepiej skorelowanych z profilem klienta.

Wgląd we wszystkie dokumenty oraz umowy zawarte z klientem.

Man and mobile
Man and tablet

Symulacja inwestycji klienta

Symulacja aktywności inwestycyjnej przez rozszerzenie skali inwestycji lub ich modyfikacje.

Interaktywna prezentacja wyników wg m.in.: stopy zwrotu, okresu inwestycji, poziomu ryzyka czy wysokości wpłat i wypłat.

Prognoza najlepiej dopasowanych strategii z przewidywaną wartością inwestycji.

Aktualizacja estymacji przez zmianę wartości parametru wejściowego.

Porównanie rentowności strategii z benchmarkami lub alternatywnymi propozycjami dla określonej kwoty i czasu inwestycji.

Prezentacja udziału poszczególnych kategorii aktywów w wybranej strategii inwestycyjnej.

Analiza majątku i struktura portfela klienta

Graficzna wizualizacja stanu aktywów wyceny i rentowności portfela.

Prezentacja stanu inwestycji klienta, w tym stanu wyceny i struktury wszystkich portfeli w formule top-down, historii transakcji, a także zestawienia prowizji i opłat.

Przedstawienie wskaźników dopasowania portfela klienta do dowolnie wybranej strategii inwestycyjnej lub benchmarku.

Dokumentowanie sposobu inwestowania na podstawie historii zrealizowanych transakcji.

Tworzenie zestawień pokazujących koszty ponoszone przez klienta.

Woman and phone
Man and plane

Obsługa inwestycji i wsparcie doradcy

Przekazanie klientowi dokumentów potwierdzających dyspozycję lub wysłanie ich na wskazany adres e-mail.

Obsługa przyjęcia dyspozycji, jej autoryzacja przez złożenie podpisu klienta oraz automatyczne skierowanie do realizacji.

Wskazywanie dyspozycji do realizacji, przy równoczesnej możliwości składania innych zleceń.

Wsparcie w zakresie obsługi strategii inwestycyjnych, rekomendacji oraz zleceń klienta.

Automatyczna komunikacja z klientami

Dostęp do historii kontaktów, przekazywanych rekomendacji i analiz, a także realizowanych procesów sprzedażowych.

Prowadzenie indywidualnego terminarza doradcy rejestrującego i kontrolującego informacje o zadaniach.

Ustawianie przypomnień dla wykonania określonych aktywności w systemie.

Udostępnianie informacji o wygenerowanych dokumentach i zdarzeniach w portfelu inwestycyjnym.

Hand

Twój następny krok?

Napisz do nas.
Jako pierwszy otrzymasz najnowsze informacje o rozwoju systemów PROMAK.