PROMAK NEXT

nowy poziom skuteczności

Zapewnij nieograniczoną i zautomatyzowaną obsługę operacji na globalnych rynkach kapitałowych. Postaw na efektywność obsługi wszystkich procesów biznesowych, w tym m.in.:

dochodów z instrumentów zagranicznych QI
zleceń i transakcji
praw z papierów wartościowych
sprawozdań i raportów
obsługi księgowej

Nieograniczone inwestycje

Pełny potencjał chmury

Wprowadzaj innowacje w swojej ofercie – bądź gotowy do działania, gdy pojawią się nowe możliwości. Sprawdź, co zyskasz z PROMAK NEXT.

Efektywność

Przyspieszenie obsługi procesów biznesowych realizowanych w domu maklerskim.

Nowoczesność

Łatwa rozbudowa funkcjonalności i szybkie uruchamianie nowych wersji systemu.

Oszczędność

Koszty związane z użytkowaniem systemu ponoszone są wyłącznie za wykorzystane zasoby.

Integracja

Prosta integracja z systemami zewnętrznymi, w tym giełdowymi i rozliczeniowo-rozrachunkowymi.

Konteneryzacja

Możliwość dynamicznego dostosowania wydajności systemu w niemal nieograniczonej skali.

Orkierstracja

Wysoki poziom automatyzacji oraz uproszczenie procesu zarządzania usługami biznesowymi.

Poznaj możliwości

PROMAK NEXT

PROMAK NEXT został zaprojektowany tak, aby sprostać dzisiejszym oraz przyszłym potrzebom rynków finansowych. System zapewnia:

Szybkie skalowanie i proste dostosowanie systemu do bieżących potrzeb związanych z przetwarzaniem danych lub transakcji, przy zachowaniu wysokiego poziomu dostępności usług.

Efektywną i zautomatyzowaną obsługę procesów biznesowych oraz łatwe i szybkie wdrażanie nowych rozwiązań udostępnianych w formie usługi.

Jednolitą i spójną informację o kliencie z uwzględnieniem charakterystyki jego obsługi, jak np. rodzaj, zakres i kategorie udostępnianych usług.

Bezpieczną i efektywna obsługę transakcji rynkowych oraz operacji wraz z bieżącą kontrolą przebiegu poszczególnych procesów.

Efektywna obsługa podatków od dywidend zagranicznych w pełni zgodna z wymogami Qualified Intermediary w zakresie obsługi świadczenia i raportowania pozwalająca na optymalizację wypłat.

PROMAK - NEXT

PROMAK NEXT to nowy system core’owy dla biur i domów maklerskich, które w pełni wykorzystuje potencjał chmury. Dzięki temu nowe rozwiązanie jest łatwiej skalowalne i posiada niemal nieograniczone możliwości związane z ilością przechowywanych danych czy mocą obliczeniową. Zapewnia przy tym wysoki poziom bezpieczeństwa i redukuje podatność systemu na ewentualne awarie.

Marcin Zaniewicz Ekspert Konsultant Biznesowy, Asseco Poland

PROMAK NEXT

jakość w standardzie

Zwiększaj wydajność systemu wraz z rozwojem domu maklerskiego. Przygotuj się do zmieniających się rynków i wymagań klientów. Działaj elastycznie, szybko wdrażaj nowe funkcje rozwiązania.
Co jeszcze zapewnia PROMAK NEXT?

Integrację z systemami front-end do obsługi rachunków.
Ujednolicone mechanizmy administracji i zarządzania.
Standaryzację w zakresie raportowania i sprawozdawczości
Gotowe i nowoczesne API do integracji z innymi systemami.

Nowy poziom

inwestycji na rynkach

Architektura PROMAK NEXT oparta jest o miniaplikacje, które pozwalają na łatwą rozbudowę rozwiązania oraz szybką integrację z innymi produktami lub usługami, tworząc jeden spójny system dla Twojego domu maklerskiego. Poznaj funkcjonalności PROMAK NEXT.

Front Office

Umowy rachunku inwestycyjnego.

Zlecenia nabycia i zbycia papierów wartościowych.

Zlecenia zajęcia pozycji na instrumentach rynku terminowego.

Obsługa ofert publicznych.

Dyspozycje klienta i zlecenia DDM.

Obsługa zleceń bez pokrycia i kredytu na zakup instrumentów.

Klient zewnętrzny.

Rynki zagraniczne.

Middle Office

Komunikacja z systemem giełdowym (zlecenia, anulaty, modyfikacje).

Odbieranie i redystrybucja informacji o stanach zleceń.

Przyjmowanie informacji o zawieranych na giełdzie transakcjach.

Rozliczanie transakcji online z aktualizacją stanu rachunku.

Back Office

Ewidencja księgowa papierów wartościowych: plan kont, kartoteka kont podmiotowych, rozliczanie wyciągów z KDPW, operacje na papierach wartościowych oraz realizacja prawa z papierów wartościowych.

Obsługa księgi głównej: księgowość środków pieniężnych, operacje finansowe, rozliczenia papierów wartościowych, obsługa wyciągów bankowych.

Obsługa podatku dochodowego z tytułu: odsetek od obligacji, wykupu obligacji oraz odpłatnego zbycia papierów wartościowych.

PROMAK - NEXT

Sprawozdawczość

Podsystem budowy w pełni definiowalnych raportów i sprawozdań.

Tworzenie zestawień zawierających dowolne informacje z bazy danych.

Wymiana informacji online

Komunikacja z GPW i KDPW.

Obsługa zleceń i transakcji na rynkach zagranicznych

Zdalny dostęp do notowań.

Wymiana informacji

Twój następny krok?

Napisz do nas.
Jako pierwszy otrzymasz najnowsze informacje o rozwoju systemów PROMAK.