Chcesz wiedzieć więcej?

Wypełnij formularz lub skontaktuj się z ekspertem: +48 691 964 348

*Zazwyczaj odpowiadamy w ciągu 24 godzin

Wraz z postępującą globalizacją inwestorzy zyskują coraz więcej możliwości lokowania kapitału. Jednocześnie obsługa inwestycji kapitałowych i uzyskiwanie z nich optymalnych wyników staje się poważnym wyzwaniem.

 

System PROMAK PORTFEL przeznaczony jest dla firm i instytucji prowadzących działalność inwestycyjną w oparciu o aktywa własne bądź powierzone do zarządzania. Ze względu na szeroki zakres funkcjonalny, predysponowany jest do zastosowania w towarzystwach funduszy inwestycyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, wydziałów/departamentów biur maklerskich, które prowadzą usługi zarządzania portfelami papierów wartościowych klientów, powszechnych towarzystwach emerytalnych jak również innych firm i instytucji prowadzących działalność inwestycyjną w oparciu o aktywa własne bądź udostępnione do zarządzania.

 

PROMAK PORTFEL to nieocenione wsparcie dla zarządzających funduszami inwestycyjnymi i osób odpowiedzialnych w dużych korporacjach za optymalizację portfela aktywów finansowych. Aplikacja ułatwia zarządzanie inwestycjami w bardzo zróżnicowane instrumenty finansowe, w tym akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje, bony, certyfikaty.

 

PROMAK PORTFEL pozwala na przesunięcie kluczowych zasobów z realizacji codziennych rutynowych czynności do działań pozwalających na powiększanie przewagi konkurencyjnej i skoncentrowanie się na dalszym rozwoju głównej działalności biznesowej.

O produktach

Zarządzanie aktywami.

 

Zestaw wzajemnie uzupełniających się rozwiązań gwarantujących, dzięki swojej wszechstronności i niezawodności, pełną kontrolę nad wszystkimi aspektami procesu zarządzania aktywami, począwszy od budowania relacji z klientem a skończywszy na prezentowaniu rentowności dokonanych inwestycji.

Chcesz wiedzieć więcej?

Wypełnij formularz lub skontaktuj się z ekspertem: +48 691 964 348

*Zazwyczaj odpowiadamy w ciągu 24 godzin