Informacje o systemie.

Głównymi zaletami rozwiązania są umożliwienie szybkiej obsługi zleceń i rozliczania transakcji, ewidencjonowanie papierów wartościowych, obsługę księgową biura oraz szybkie tworzenie sprawozdań i raportów. System zapewnia kompletną ewidencję informacji o klientach z uwzględnieniem charakterystyki obsługi poszczególnych kategorii w tym zakresu oferowanych usług oraz sposobu ich realizacji. Nowoczesna architektura rozwiązania pozwala na łatwą rozbudowę systemu pod względem funkcjonalnym i integrację z systemami zewnętrznymi oraz dopasowanie do zmiennych wymagań wydajnościowych, określanych wolumenami przetwarzanych danych.

 

Kluczowa dla efektywnej pracy systemu jest wysoko zaawansowana integracja z systemami giełdowymi i rozliczeniowo/rozrachunkowymi zapewniającą sprawną, bezpieczną i wydajną obsługę operacji rynku finansowego wraz z bieżącą kontrolą przebiegu procesów oraz stanu połączeń.

Funkcjonalność

Wzmocnij swój biznes i osiągnij cele.

Zarządzanie inwestycjami kapitałowymi 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 • Front Office

  Jakość obsługi klienta, a także szybkie i sprawne wykonanie zleceń składanych jest bez wątpienia kluczowym czynnikiem dla pomyślnego funkcjonowania biura maklerskiego, przyczyniając się do osiągnięcia założonych celów biznesowych.

  • Obsługa klienta w biurze/Call Center
  • Umowy rachunku inwestycyjnego
  • Zlecenia kupna lub sprzedaży papierów wartościowych
  • Zlecenia  otwarcia lub zamknięcia pozycji na rynku instrumentów pochodnych
  • Rynek pierwotny
  • Krótka sprzedaż
  • Obsługa innych dyspozycji klientów
  • Zlecenia DDM
  • Obsługa kredytów na zakup papierów wartościowych
  • Klient zewnętrzny
  • Rynki zagraniczne
 • Middle Office

  Zróżnicowane modele rozliczeń z klientami w obsłudze transakcji o dużej wartości, realizowanych elektronicznie na różnych rynkach, spełnienie surowych wymogów kontroli, jak również zapewnienie natychmiastowego rozliczenia transakcji, stworzyły potrzebę daleko idącej konfiguracji zautomatyzowanych procesów, w trakcie ciągłego monitorowania różnych aspektów ich realizacji.

  • Komunikacja z systemem giełdowym (zlecenia, anulaty, modyfikacje)
  • Odbieranie i redystrybucja informacji o stanie zleceń
  • Odbieranie informacji o zawieranych na giełdzie transakcjach
  • Rozliczenie transakcji w trybie online połączone z natychmiastową aktualizacją informacji o stanie rachunku
  • Przydziały i agregacja instrumentów finansowych
  • Określenie zysków i strat
 • Middle Office

  Zróżnicowane modele rozliczeń z klientami w obsłudze transakcji o dużej wartości, realizowanych elektronicznie na różnych rynkach, spełnienie surowych wymogów kontroli, jak również zapewnienie natychmiastowego rozliczenia transakcji, stworzyły potrzebę daleko idącej konfiguracji zautomatyzowanych procesów, w trakcie ciągłego monitorowania różnych aspektów ich realizacji.

  • Komunikacja z systemem giełdowym (zlecenia, anulaty, modyfikacje)
  • Odbieranie i redystrybucja informacji o stanie zleceń
  • Odbieranie informacji o zawieranych na giełdzie transakcjach
  • Rozliczenie transakcji w trybie online połączone z natychmiastową aktualizacją informacji o stanie rachunku
  • Przydziały i agregacja instrumentów finansowych
  • Określenie zysków i strat
 • Back Office

  Konieczność przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji, ogólnie przyjętych standardów, wymogów organów regulacyjnych, zarządczych i kontrolnych, wymaga spełnienia najwyższych standardów jakości i wydajności działania procesów ewidencji papierów wartościowych oraz modułu rozliczeniowego.

  • Ewidencja księgowa papierów wartościowych
  • Księga główna
  • Obsługa podatku dochodowego
 • Raportowanie i sprawozdawczość

  • Podsystem tworzenia w pełni definiowalnych (treść, postać) raportów i sprawozdań
  • Możliwość tworzenia zestawień zawierających dowolne informacje obecne w bazie danych
 • Komunikacja i wymiana informacji

  • Komunikacja online z GPW
  • Komunikacja online z KDPW
  • Udostępnianie usług do komunikacji online z systemami zewnętrznymi (np. bankiem)

Chcesz wiedzieć więcej?

Wypełnij formularz lub skontaktuj się z ekspertem: +48 691 964 348

*Zazwyczaj odpowiadamy w ciągu 24 godzin