Celem systemu jest zaspokojenie potrzeb pracowników firmy inwestycyjnej odpowiedzialnych za obsługę aktywności klientów na rynku wtórnym instrumentów finansowych.

Informacje o systemie.

PROMAK OMS - w ramach jednego rozwiązania - oferuje dostęp do bieżących informacji rynkowych, zarządzania zleceniami klientów i własnymi, oceny rentowności inwestycji, zarządzania poziomem ryzyka biura maklerskiego i jego klientów, wydajną i szybką komunikację z rynkiem, wsparcie procesu rozliczenia transakcji zgodnie z dyspozycjami klienta oraz automatyczne przyjmowanie i przekazywanie zleceń DMA na rynek dedykowaną bramką FIX.

 

System oferuje zoptymalizowany pod kątem wymagań traderów i zgodny z obowiązującymi standardami interfejs użytkownika, a jednocześnie jest wysoko wydajnym, szybkim i niezawodnym rozwiązaniem gwarantującym dostęp do rynku z minimalnymi możliwymi opóźnieniami, w standardzie zapewniającym zaspokojenie bieżących i przyszłych oczekiwań użytkowników.

Funkcjonalność

Zoptymalizowana pod kątem wymagań traderów.

 • Obserwacja rynku

  Podstawowy moduł systemu odpowiedzialny za odbieranie i prezentację informacji o notowaniach instrumentów finansowych w formie tabel, list oraz wykresów. Moduł jest zintegrowany narzędziami do obsługi zleceń umożliwiając ich obsługę oraz wyliczanie wartości istotnych dla wyznaczenia rentowności aktywności inwestycyjnej.

 • Zlecenia CARE/DESK 

  Rozwiązanie zapewnia kompleksową obsługę (od rejestracji poprzez modyfikacje, anulaty, potwierdzenia realizacji aż do wysłania instrukcji rozliczeniowej) zleceń rejestrowanych w systemie przy założeniu, że są to zarówno zlecenia do dyspozycji maklera (CARE ORDER) jak i zlecenia giełdowe (DMA) rejestrowane zarówno przy użyciu GUI systemu PROMAK TS jak z wykorzystaniem konektora zleceń FIX.

 • Zlecenia CARE/DESK 

  Rozwiązanie zapewnia kompleksową obsługę (od rejestracji poprzez modyfikacje, anulaty, potwierdzenia realizacji aż do wysłania instrukcji rozliczeniowej) zleceń rejestrowanych w systemie przy założeniu, że są to zarówno zlecenia do dyspozycji maklera (CARE ORDER) jak i zlecenia giełdowe (DMA) rejestrowane zarówno przy użyciu GUI systemu PROMAK TS jak z wykorzystaniem konektora zleceń FIX.

 • Monitor zleceń i transakcji

  Podstawowe narzędzie przeglądania informacji służące do monitorowania arkusza zleceń i kontroli realizacji.

   

  System zapewnia możliwość obsługi wielu jednocześnie otwartych okien prezentujących zlecenia aktywne, gdzie prezentowany zakres zleceń jest predefiniowany przez użytkownika.

   

  Dla użytkownika posiadającego określone uprawnienia funkcja umożliwia realizowanie czynności nadzorczej polegającej na przeglądaniu zleceń określonych traderów, jak również zarządzania ich zleceniami typu CARE ORDER (przekazywanie zleceń do obsługi).

  Przeglądanie aktywnych zleceń jako kluczowa funkcja udostępnia:

   

  • Możliwość zarządzania zleceniem w zakresie anulowania/modyfikacji/powtórzenia zlecenia z menu kontekstowego lub w trakcie bezpośredniej edycji wiersza zlecenia
  • Pełny dostęp do sekwencji komunikatów giełdowych z nim związanych
  • Informacje o realizacji zlecenia wraz z wartościami zagregowanymi
 • Zarządzanie ryzykiem

  Proces identyfikacji, analizy i oceny ryzyka inwestycyjnego stanowi kluczowy element zapewnienia zgodności działania instytucji finansowej z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi regulacjami oraz racjonalnymi zasadami prowadzenia działalności gospodarczej. Moduł zarządzania ryzykiem spełnia te wymagania pozwalając na utrzymanie wysokich reżimów w zakresie bezpieczeństwa zarządzania ryzykiem inwestycyjnym.

  Funkcja pozwala na kontrolę i zarządzanie:

   

  • Warunkami rynkowymi zleceń w oparciu o definicje warunków rynkowych
  • Limitami transakcyjnymi w oparciu o limity transakcyjne
 • Zarządzanie ryzykiem

  Proces identyfikacji, analizy i oceny ryzyka inwestycyjnego stanowi kluczowy element zapewnienia zgodności działania instytucji finansowej z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi regulacjami oraz racjonalnymi zasadami prowadzenia działalności gospodarczej. Moduł zarządzania ryzykiem spełnia te wymagania pozwalając na utrzymanie wysokich reżimów w zakresie bezpieczeństwa zarządzania ryzykiem inwestycyjnym.

  Funkcja pozwala na kontrolę i zarządzanie:

   

  • Warunkami rynkowymi zleceń w oparciu o definicje warunków rynkowych
  • Limitami transakcyjnymi w oparciu o limity transakcyjne
 • FIX konektor

  Moduł zapewniający możliwość przyjmowania i przekazywania na rynek zleceń DMA składanych z użyciem protokołu FIX.

  FIX konektor wspiera każdy rodzaj zlecenia obsługiwany przez platformę PROMAK TS, a konektor wykorzystuje mechanizm kontroli zgodności składanych zleceń z limitami transakcyjnymi.

 • Alokacje & Agregacje

  Moduł zapewniający możliwość rejestrowania i przekazywania do systemu back office informacji o agregacji transakcji w sposób wskazany przez klienta (dla zlecenia CARE ORDER) oraz alokacji wskazujących na podział zrealizowanych zleceń dla poszczególnych klientów danego brokera, oraz eksportowanie wszystkich zawartych transakcji wraz z instrukcjami do systemu back office.

  • Funkcja agregacji wspiera proces agregacji z użyciem predefiniowanych algorytmów właściwych dla klienta.
  • Funkcja alokacji pozwala na  zarejestrowanie informacji o docelowych rachunkach, na których mają zostać rozrachowane transakcje. Proces alokacji może być realizowany w trybie automatycznym, w oparciu o instrukcje od zarządzającego lub manualnie, przez pracownika biura maklerskiego. 
 • Alokacje & Agregacje

  Moduł zapewniający możliwość rejestrowania i przekazywania do systemu back office informacji o agregacji transakcji w sposób wskazany przez klienta (dla zlecenia CARE ORDER) oraz alokacji wskazujących na podział zrealizowanych zleceń dla poszczególnych klientów danego brokera, oraz eksportowanie wszystkich zawartych transakcji wraz z instrukcjami do systemu back office.

  • Funkcja agregacji wspiera proces agregacji z użyciem predefiniowanych algorytmów właściwych dla klienta.
  • Funkcja alokacji pozwala na  zarejestrowanie informacji o docelowych rachunkach, na których mają zostać rozrachowane transakcje. Proces alokacji może być realizowany w trybie automatycznym, w oparciu o instrukcje od zarządzającego lub manualnie, przez pracownika biura maklerskiego. 
 • System zapewni zaspokojenie poniższych potrzeb biznesowych:

   

  • Zapewnienie szybkiego i niezawodnego sposobu przekazywania zleceń/modyfikacji/anulat na rynek
  • Przekazywanie automatyczne zleceń DMA klientów z pomocą kanału komunikacyjnego opartego o protokół FIX
  • Obsługa kontroli ryzyka poprzez rozbudowany definiowalny mechanizm weryfikacji zleceń
  • Dostarczanie informacji rynkowych wspomagających proces podejmowania decyzji w optymalny i niezwłoczny sposób
  • Zarządzanie zleceniami CARE (DDM) klientów
  • Autmatyzacja realizacji strategii inwestycyjnych
  • Scentralizowane zarządzanie zleceniami

Chcesz wiedzieć więcej?

Wypełnij formularz lub skontaktuj się z ekspertem: +48 691 964 348

*Zazwyczaj odpowiadamy w ciągu 24 godzin