Aplikacja może być w pełni zintegrowana z systemem informatycznym biura maklerskiego, dzięki czemu zapewniona jest natychmiastowa i bezpośrednia dwustronna wymiana informacji między inwestorem i giełdą.

Funkcjonalność

Zarządzanie inwestycjami kapitałowymi 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

ePROMAK Plus wspiera zróżnicowane operacje na rynku kapitałowym.

 

 • Obsługa zleceń Kupna i Sprzedaży

  Wygodna i ergonomiczna funkcja składania zleceń Kupna i Sprzedaży instrumentów finansowych pozwala na szybkie i niezawodne określenie jego atrybutów, błyskawiczną weryfikację poprawności oraz przesłanie do biura maklerskiego.

 • Przelewy finansowe

  Dzięki zintegrowanej funkcji przelewów finansowych inwestor w każdej chwili może złożyć dyspozycję przelewu nadwyżki środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy z jednoczesną kontrolą wysokości zabezpieczenia portfela inwestycyjnego.

 • Przelewy finansowe

  Dzięki zintegrowanej funkcji przelewów finansowych inwestor w każdej chwili może złożyć dyspozycję przelewu nadwyżki środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy z jednoczesną kontrolą wysokości zabezpieczenia portfela inwestycyjnego.

 • Nowe emisje akcji i oferty publiczne

  System zapewnia dostęp do informacji o aktywnych zapisach na akcje z prawem poboru oraz ofertach publicznych wraz z możliwością ich realizacji przez inwestora.

 • Kredyty

  Inwestor korzystający z oferty kredytowej na zakup papierów wartościowych ma dostęp do stanu swojego zadłużenia z tytułu wykorzystania kredytu, dostępnej transzy kredytu oraz spłaty zadłużenia.

 • Kredyty

  Inwestor korzystający z oferty kredytowej na zakup papierów wartościowych ma dostęp do stanu swojego zadłużenia z tytułu wykorzystania kredytu, dostępnej transzy kredytu oraz spłaty zadłużenia.

 • Wsparcie odroczonej płatności

  Inwestor korzystający z oferty składania zleceń z niepełnym pokryciem ma dostęp do aktualnej informacji nt. wykorzystania dostępnego limitu, zrealizowanych zleceń oraz opcjonalnego wcześniejszego opłacenia transakcji.

 • Otwieranie i zamykanie pozycji na rynku terminowym

  Inwestor działający na rynku terminowym ma dostęp do składania zleceń otwierających i zamykających pozycje wraz z bieżącą kalkulacją wysokości wymaganego przez biuro maklerskie depozytu zabezpieczającego

 • Otwieranie i zamykanie pozycji na rynku terminowym

  Inwestor działający na rynku terminowym ma dostęp do składania zleceń otwierających i zamykających pozycje wraz z bieżącą kalkulacją wysokości wymaganego przez biuro maklerskie depozytu zabezpieczającego

 • Deponowanie instrumentów na depozyt zabezpieczający

  Możliwość wnoszenia posiadanych instrumentów finansowych na depozyt zabezpieczający otwarte pozycje na rynku terminowym pozwala na zwiększenie dźwigni finansowej oraz uwolnienia najbardziej płynnego aktywa jakim są środki pieniężne.

 • System umożliwia również analizowanie notowań oraz portfela aktywów klienta:

  • Prezentuje dane analityczne na czytelnych wykresach w trybie online

  • Zapewnia dostęp do szczegółowej informacji o strukturze aktywów rachunku

  • Dostarcza informacji o wycenie portfela i wyniku finansowym z realizowanych
   inwestycji
  • Informuje o prawach z tytułu posiadanych papierów wartościowych

Chcesz wiedzieć więcej?

Wypełnij formularz lub skontaktuj się z ekspertem: +48 58 628 76 66

*Zazwyczaj odpowiadamy w ciągu 24 godzin